Vetenskaplig kommunikation

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Hur kommuniceras forskning?

Det finns olika traditioner för hur forskning kommuniceras. Inom medicin, naturvetenskap och ingenjörsvetenskaperna publicerar sig forskare främst i vetenskapliga tidskrifter, medan forskare inom samhällsvetenskap och humaniora ofta publicerar sig i böcker.

Nedan hittar du en film där Niklas Wikström, verksam lärare vid Försvarshögskolan, beskriver vetenskaplig kommunikation och de forskningskanaler som finns inom krigsvetenskap.

niklas

Vetenskaplig kommunikation krigsvetenskap

Publikationstyper

Här följer några exempel på publikationstyper som används för att kommunicera forskning:

  • Vetenskaplig tidskriftsartikel
  • Doktorsavhandling
  • Rapport
  • Konferensbidrag
  • Bok eller bokkapitel
  • Artikel i dagspress

När du ska göra skriftliga arbeten under din studietid behöver du ofta hänvisa till olika forskningsresultat. Spelar det då någon roll om du hänvisar till forskning som du hittat i en vetenskaplig artikel, eller om du hänvisar till en intressant artikel i en dagstidning som handlar om samma forskningsresultat?

Nedan hittar du en film skapad av Linnéuniversitetets universitetsbibliotek som beskriver vad som karakteriserar en vetenskaplig artikel.

vetenskaplig_artikel

Vetenskaplig artikel