Söktjänster

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Har du tänkt på att det finns mer information än det du hittar via Google? Biblioteket har söktjänster som ger dig tillgång till mer! Vad är det du inte hittar via Google? Böcker i Primo och artiklar från vetenskapliga tidskrifter är exempel på resurser som du missar genom att bara söka i den fritt tillgängliga delen av webben. Söktjänster kan innehålla information från olika typer av källor. Vanliga källor är till exempel tidskriftsartiklar, böcker, uppslagsverk eller webbsidor.

 

Primo

Primo är en söktjänst som via en enda sökruta ger dig tillgång till Anna Lindh-bibliotekets elektroniska och tryckta samlingar. Här kan du söka tryckta böcker, e-böcker, vetenskapliga artiklar i fulltext samt allt material som finns tillgängligt genom publikationsdatabasen DiVA såsom avhandlingar, studentuppsatser, rapporter och konferensbidrag.

Primo är ett bra verktyg att börja sin sökning med. En sökning i Primo ger en bra överblick inom ett ämnesområde och du får även förslag på databaser som du kan fördjupa dig i.

Databaser

I en databas hittar du artiklar från flera tidskrifter. Det finns allmänna och ämnesspecifika databaser. De flesta databaser är prenumerationstjänster som du får tillgång till med ditt lånekort. Som student och anställd på Försvarshögskolan har du även tillgång till våra databaser på distans genom att använda din mailinloggning. För att få denna åtkomst måste du alltid gå in via bibliotekets webbplats när du gör dina sökningar.

Databasen Military Database

Military Database är en av de ämnesdatabaser som du har tillgång till via biblioteket. I databasen  hittar du artiklar i fulltext från 410 tidskrifter och referenser från ytterligare 190 tidskrifter inom krigsvetenskap, militärteknik, internationella relationer och internationell politik.

 

Kategorier:Söktjänster