Fördjupning av sökord

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

När du har identifierat de viktigaste begreppen i din problemställning ska du jobba vidare med att hitta specifika facktermer och synonymer som du kan använda i litteratursökningen.

I det flesta databaser krävs det att du använder engelska termer. För att hitta engelska ämnesord kan du ta hjälp av:

  • Wikipedia
  • Ordböcker
  • Ämnesordslistor (Tesaurus) i databaser

I Primo och i Libris kan du söka på tesaurusen Svenska ämnesord (SAO). I Primo kan du söka även på ämnesord som tillhör tesaurusen Library of Congress Subject Headings (LCSH).

För att vara säker på att man hittat alla relevanta artiklar bör man även söka på synonymer. Om du söker via en teasaurus i en databas, så kan du välja att inkludera eller exkuldera underordnade eller överodnade termer. Det kan även vara bra att söka på de ämnesord som författaren själv har använt i artikelns sammanfattning.

Kombination av sökord

Alla stora artikeldatabaser ger dig tillgång till en sökhistorik. Sökhistoriken visar vilka ämnesord du har sökt på, hur du har kombinerat sökorden och hur många träffar du har fått.

Genomgång av sökresultaten

En genomgång av träfflistan kan ge dig ny insikt och kan leda till att du vill omformulera din frågeställning. En alltför lång träfflista visar också att din problemställning är för bred och behöver specificeras. I vissa fall kan du behöva göra om din sökstrategi så att den passar din nya frågeställning. De flesta databaser möjliggör också att du avgränsar din träfflista. Du kan tillexempel avgränsa till:

  • Vetenskaplig artikel
  • Årtal
  • Språk
  • Tillgänglighet (som till exempel fulltext)

Observera dock att avgränsningarna kan leda till att du går miste om central information. Till slut ska du värdera artiklarnas kvalitet och relevans i förhållande till din frågeställning.

Kategorier:Sökmetoder