Sökmetoder

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Informationssökning är en process som tar tid och kräver planering. Du behöver söka i olika källor och tänka på att dokumentera och värdera den information du hittar.

Innan du börjar söka information – tänk på följande:

  • Skaffa dig översikt i ditt ämne.
  • Vilken typ av information behöver du för att få svar på din frågeställning?
  • Var kan du hitta informationen?

Kategorier:Sökmetoder