Sök bakgrundsinformation

Hittar du bra webbresurser inom ditt ämnesområde? Använd då dem för att skapa dig en överblick inom ditt ämne! Sök nyhetsartiklar i nyhetsarkiv. Genom bibliotekets söktjänst Primo kan du avgränsa din sökning till tidningsartiklar och tidskriftsartiklar och i Mediearkivet hittar du nyhetsartiklar från ca 500 nyhetskällor med täckning från 1981 och framåt.

Sök på internet

Även om du inte kan använda Wikipedia som en källa i din uppsats så ger artiklarna där ofta en översikt över litteratur för vidareläsning.

Sök offentlig information
Sök landinformation
  • Landguiden – en databas med fakta om länder från hela världen.
  • Landinformation och statistik på Världsbankens webbsida.
  • Landinformation och statistik på OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) webbsida.
Sök vetenskaplig litteratur
  • Sök Försvarshögskolans uppsatser, avhandlingar och andra forskningspublikationer i databasen DiVA.
  • Sök i de svenska forskningsbibliotekens nationella databas Libris. Här kan du avgränsa din sökning till exempelvis avhandlingar.
  • Sök i ämnesspecifika och tvärvetenskapliga databaser. Använd bibliotekets webbsida för att orientera dig i vår ämnesindelade databaslista och för att få tillgång till våra resurser.
  • Sök i uppslagsverk och referensverk som exempelvis Nationalencyklopedin som ger dig en grundläggande översikt. Författarna är experter inom sitt fält och har ofta kartlagt den centrala litteraturen i översiktsartiklar.
  • Sök i Primo, en söktjänst som är bra då du är i inledningsskedet av en uppgift och vill ha en överblick inom ett område.

Kategorier:Sökmetoder