Referensstilar

 
Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Harvard

Borås högskolas guide till Harvard-systemet med parentesnoter i texten.

Oxford

Umeå universitets guide till Oxford-systemet med fotnoter i texten.

APA

En guide till referenssystemet APA från Jönköpings universitetsbibliotek.

Kategorier:Referenshantering