Referenshanteringssystem

Ett referenshanteringsprogram gör det lättare för dig att samla och organisera de källor du ska använda i en uppsats. Det finns olika referenshanteringsprogram och Anna Lindh-biblioteket ger stöd för Mendeley.

Mendeley

Programmet gör det möjligt att samla och spara referenser för böcker, artiklar och webbsidor och sedan infoga citeringar och referenslistor i Word-dokument.

Kategorier:Referenshantering