Ditt högskolebibliotek

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Anna Lindh-biblioteket består av huvudbiblioteket vid Försvarshögskolan på Drottning Kristinas väg, samt filialen vid Militärhögskolan Karlberg och biblioteksverksamheten vid Försvarsmaktens högkvarter.

Vi  ger biblioteksservice till studerande, lärare, forskare och övrig personal vid Försvarshögskolan. Biblioteket är även öppet för allmänheten och studerande från andra lärosäten.

Anna Lindh-bibliotekets filial på Karlberg

På Militärhögskolan Karlberg finns en biblioteksfilial som främst är inriktad mot studenter på Officersprogrammet. Filialen ligger i byggnad Fältskären. Biblioteksfilialens ämnesprofil omfattar exempelvis ämnesområdena krigsvetenskap, militärteknik och ledarskap.

Stöd till de militära fack- och funktionsskolorna (VFU)

Anna Lindh-biblioteket ger stöd till lärare och studenter vid Officersprogrammet under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Stödet bygger på ett samarbete med Försvarsmaktens bibliotek eller med utsedda kontaktpersoner för biblioteksservice vid skolorna.

Som student vid Officersprogrammet har du tillgång till Försvarshögskolans alla databaser via distansinloggning.

 

På Anna Lindh-bibliotekets webbplats har du tillgång till en mängd resurser och som student på Försvarshögskolan kan du även komma åt allt material på distans genom att logga in med samma uppgifter som du använder till din FHS webbmail.