Ditt högskolebibliotek

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Anna Lindh-biblioteket bildades 2005 genom en sammanslagning av Försvarshögskolans bibliotek och Utrikespolitiska institutets bibliotek. Sedan 2008 ingår även tidigare Militärhögskolans bibliotek på Karlberg i Anna Lindh-biblioteket. Biblioteket består av huvudbiblioteket vid Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Institutet på Drottning Kristinas väg, samt filialerna vid Karlbergs slott och på Försvarsmaktens högkvarter.

Vi  ger biblioteksservice till studerande, lärare, forskare och övrig personal vid Försvarshögskolan. Biblioteket är även öppet för allmänheten och studerande från andra lärosäten.

Anna Lindh-bibliotekets filial på Karlberg

På Militärhögskolan Karlberg finns en biblioteksfilial som främst är inriktad mot studenter på Officersprogrammet. Filialen ligger i byggnad Fältskären. Biblioteksfilialens ämnesprofil omfattar exempelvis ämnesområdena krigsvetenskap, militärteknik och ledarskap.

Stöd till de militära fack- och funktionsskolorna (VFU)

Anna Lindh-biblioteket ger stöd till lärare och studenter vid Officersprogrammet under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Stödet bygger på ett samarbete med Försvarsmaktens bibliotek eller med utsedda kontaktpersoner för biblioteksservice vid skolorna.

Som student vid Officersprogrammet har du tillgång till Försvarshögskolans alla databaser via distansinloggning.

 
Ditt högskolebibliotek

Ditt högskolebibliotek

På Anna Lindh-bibliotekets webbplats har du tillgång till en mängd resurser och som student på Försvarshögskolan kan du även komma åt allt material på distans genom att logga in med samma uppgifter som du använder till din FHS webbmail.