Anna Lindh-bibliotekets databaser

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Ämnesspecifika databaser

Anna Lindh-biblioteket tillhandahåller ämnesspecifika databaser inom ämnesområdena försvar, säkerhets- och utrikespolitik. Exempel på en ämnesspecifik databas är Military Database, där du hittar artiklar i fulltext från 410 tidskrifter och referenser från ytterligare 190 tidskrifter inom militärväsen, militärteknik, internationella relationer och internationell politik.

Allmänna och tvärvetenskapliga databaser

Genom biblioteket har du även åtkomst till allmänna och tvärvetenskapliga databaser såsom Web of Science och Taylor & Francis. Web of Science är en databas med referenser från över 12 000 vetenskapliga tidskrifter inom olika ämnesområden samt information om citeringar och referenser mellan artiklarna. Taylor & Francis är en databas med artiklar inom försvar och säkerhetspolitik från 1997- och framåt. Databasen innehåller även referenser till artiklar från över 1 600 tidskrifter inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik.

Svårt att välja databas?

Biblioteket har tillgång till många databaser och det kan ibland vara svårt att välja databas.

På bibliotekets webbsida hittar du  en ämnesindelad lista och en alfabetisk lista över alla databaser vi har tillgång till.  Den ämnesindelade listan är en bra utgångspunkt då du ska välja databas.

Summon är också en bra söktjänst när du är i inledningsskedet av en uppgift och vill få överblick inom ett område. När du gör sökningar i Summon får du även tips på vilka andra databaser du kan söka i.

Kategorier:Söktjänster