Planera din sökning

När du skriver uppsats i högre utbildning krävs det att du använder vetenskapliga källor som grund för ditt arbete.

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Avsätt god tid för att söka efter information till din uppsats och använd dig av relevanta informationsresurser. Varför inte Google? Mängden av träffar på Google kan göra det svårt att skilja på vetenskaplig litteratur och information som saknar vetenskapligt belägg.

Från brainstorming till sökning

Du börjar ofta med att söka information i ett bredare och överordnat område till din frågeställning. När du sedan specificerat din frågeställning använder du den för att identifiera centrala ord och begrepp. Dessa använder du som sökord.

  • Skriv ned teman eller frågeställningar som du vill undersöka.
  • Skriv ned alla ord du kommer att tänka på när det gäller temat eller problemställningen.
  • Gör en lista med relevanta sökord baserat på ditt tema.
  • Vilka synonymer finns för detta tema?
  • Kommer du på sökord på andra språk? Skriv ned dem!
  • Kombinera dina sökord.

Exempel:
Vi har följande frågeställning som utgångspunkt: Israel och demokrati. Kan frivilligorganisationer (NGO) vara pådrivande för en demokratisk utveckling av staten Israel? Relevanta ord för frågeställningen är:

wordle.png

De här orden kan vi använda som sökord. Israel är ett brett ämnesord och ett överordnat tema. För att få en bra översikt kan vi kombinera Israel med ett av de andra orden; Israel och fredsprocesser, Israel och konflikt.

Kategorier:Sökmetoder