Rättigheter till sökguide Anna Lindh-biblioteket

CC BY NC SA

Sökguiden är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens. Bilderna undantages från Creative Commons licensen.

Vid användning av guiden ska noteras att material i form av text och filmer från andra källor har använts. Här nedan följer en fullständig redovisning för upphovspersoner och rättigheter. Material som inte nämns här nedan är producerat av Anna Lindh-biblioteket Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Söktjänster

Texten bygger på:
Söka & värdera: Grundkurs i informationssökning och informationshantering av Göteborgs universitetsbibliotek licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported licens.

Sökmetoder

Text och struktur bygger på:
Søk og skriv som producerats i samarbete mellan Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo licensierad under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVillkår 3.0 Norge lisens.
Översättning av den norska texten är gjord av Anna Lindh-biblioteket.

Val av sökord

Filmen ”Booleska operatorer” är producerad av Anna Lindh-biblioteket och bygger på material från:
Linnéuniversitetets universitetsbiblioteks film ”Kombinationssökning-Boolesk logik” licensierad under en  Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 2.5 Sverige Licens.

Bekanta dig med databasen

Filmen ”Trunkering” är producerad av Anna Lindh-biblioteket och bygger på material från:
Linnéuniversitetets universitetsbiblioteks film ”Trunkering” licensierad under en  Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 2.5 Sverige Licens.

Skriva akademiskt

Texten bygger på:
Söka & värdera: Grundkurs i informationssökning och informationshantering av Göteborgs universitetsbibliotek licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported licens.

Plagiering

Filmen ”Plagiering” är producerad av Anna Lindh-biblioteket och bygger på material från:
Refero- antiplagieringsguiden av Biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Innehållet i denna guide får kopieras och spridas endast enligt de riktlinjer som anges i Creative Commons License, BY-NC-SA 2.5.

Att skriva vetenskapliga texter

Texten bygger på:
Söka & värdera: Grundkurs i informationssökning och informationshantering av Göteborgs universitetsbibliotek licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported licens.

Referenser

Text från:
Söka & värdera: Grundkurs i informationssökning och informationshantering av Göteborgs universitetsbibliotek licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported licens.

Källkritik

Text och film från:
Söka & värdera: Grundkurs i informationssökning och informationshantering av Göteborgs universitetsbibliotek licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported licens.

Vetenskaplig kommunikation

Filmen ”Vetenskaplig artikel” är producerad av Linnéuniversitetets universitetsbibliotek under en  Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 2.5 Sverige Licens.

Kategorier:Om sökguiden