Om sökguiden

Anna Lindh-bibliotekets sökguide är en nätbaserad guide i informationssökning och vetenskapligt skrivande. Den ska fungera som ett stöd till Försvarshögskolans studenter på högskole- och verksamhetsförlagd utbildning.

Sökguiden är sammansatt av sju moduler som man kan följa modul för modul eller gå direkt till ett speciellt avsnitt. I varje modul finns ett stycke text, som förtydligas med filmer och/eller exempel på vidare läsning.

Sökguiden kan även användas av lärare på Försvarshögskolan och på de militära fack- och funktionsskolorna som önskar stöd för att integrera inslag av informationskompetens i sin undervisning. Till sökguiden finns användarguider att tillgå.

Innehåll

Innehållet bygger dels på egenproducerat material i form av texter, filmer och bilder, dels på material från andra källor. Fullständiga hänvisningar till upphovspersoner och rättigheter finns under sidan ”Rättigheter till sökguide Anna Lindh-biblioteket”.

Kontakt

alb [at] fhs.se

Kategorier:Uncategorized