Dokumentera din sökning

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Dokumentera gärna din sökprocess grundligt. I samband med ditt uppsatsarbete kan du behöva redogöra för hur du har gjort informationssökningen. I vissa fall ska läsaren kunna utvärdera ditt sökresultat och eventuellt ha möjlighet att återupprepa samma sökning.

Tänk på följande:

  • Vilka databaser har du sökt i?
  • Vilka söktermer har du använt i de olika databaserna och hur har du kombinerat dem (AND/OR/NOT)?
  • Har du utnyttjat databasens ämnesordslista?
  • Har du utnyttjat andra sökmöjligheter i databasen?
  • Datum för när du gjorde sökningen.

Tips! När du är färdig med en sökning är det bra att spara sökhistoriken. Sökhistoriken är den bästa dokumentationen på din sökning. Glöm inte att skriva ned i vilken databas du har sökt. De flesta databaser har en funktion för att spara sökhistorik – använd gärna den.

Kategorier:Sökmetoder