Citeringssökning

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Kontrollera referenserna i litteraturen, och fundera över om det finns någon litteratur som du behöver titta närmare på. Har publikationen exempelvis blivit citerad av andra? Du kan använda funktionen «citerad av» i databaser som Web of Science och Google Scholar för att se vem som har refererat till den. Fundera över om även  dessa publikationer kan vara intressanta för dig?

Citeringssökning visar i hur hög grad litteraturen som du hittat har påverkat andra texter och också vilka källor din författare har byggt sitt resonemang på.

Ett exempel på citeringssök är om du söker på boken ”Det sista manliga yrkesmonopolet: genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989” i Google Scholar. Du kommer att se att den är citerad av 15 andra publikationer.

Kategorier:Sökmetoder