Bekanta dig med databasen

Innan du börjar söka ska du bekanta dig med vilka funktioner och avgränsningsmöjligheter databasen har. Undersök om databasen har en ämnesordslista eller tesaurus, och om du ska söka på generella  eller mer specifika sökord. Fundera också över hur du vill avgränsa din sökning. I de flesta databaser kan du avgränsa på publiceringsår och språk. I en del databaser kan du också göra avgränsningar till ett ämnesområde, exempelvis samhällsvetenskap. Använd dessa funktioner tillsammans med dina avgränsningar och din frågeställning.

Utvärdera sökresultaten

Värdera ditt sökresultat och de källor som du har hittat. Svarar informationen du har hittat på din problemställning? Måste du avgränsa eller utvidga din sökning?  Ta vara på det som är relevant.

Om du har för lite information –pröva då att söka med mera generella termer. Du kan också få fler träffar om du trunkerar dina sökord. Vid trunkering söker du på stammen i ordet och lägger till ett specialtecken * för att få fler träffar, eller få träffar på grammatiska ändelser eller sammansatta ord av ordstammen.

Film om trunkering
trunkering

Trunkering

Värdera dina källor och fundera över din frågeställning

När du värderar källorna du har hittat bör du också värdera om du ska omformulera din frågeställning. Har du hittat information som ger dig andra vinklingar? Om du omformulerar problemställningen bör du också justera din sökstrategi så att den lämpar sig för den nya formuleringen.

Kategorier:Sökmetoder