Val av sökord

Tänk på följande
  • Sökorden kan ha olika betydelser beroende på ämnesdisciplin. Hitta det korrekta ämnesordet för ditt ämnesområde!
  • Var uppmärksam på att ämnesord som fungerar bra i en databas, kan fungera sämre i en annan.
  • Använd mer generella sökord i breda söktjänster.
  • Använd mer specifika ämnesord i ämnesdatabaser.
  • Använd allmänna ord och begrepp i nyhetsdatabaser.
  • Undersök om databasen har ett ämnesordsregister eller tesaurus (hierarkisk och kontrollerad ämnesordslista) som kan hjälpa dig med att välja ett sökord.
  • Vilket språk ska du söka på? I ämnesdatabaserna söker du på engelska termer.
  • Fundera på din problemställning och om det är aktuellt att använda en databas från ett annat ämnesområde?
Kombinera olika sökord

Nu har du har en viss översikt över ditt ämne och en början till frågeställning. Är det några ord i frågeställningen som utmärker sig? Använd då dessa för att konkretisera och specificera problemställningen. Förbered din sökning väl innan du söker mer detaljerat.

  • Kombinera olika sökord för att hitta de mest relevanta träffarna i din sökning.
  • Kombinera sökord med bindeord (s.k. booleska operatorer): OCH- ELLER-INTE
booleska_operatorer

Booleska operatorer

Kategorier:Sökmetoder