Allmänna och tvärvetenskapliga databaser

Genom biblioteket har du även åtkomst till allmänna och tvärvetenskapliga databaser såsom Web of Science och Taylor & Francis. Web of Science är en databas med referenser från över 12 000 vetenskapliga tidskrifter inom olika ämnesområden samt information om citeringar och referenser mellan artiklarna. Taylor & Franscis är en databas med artiklar inom försvar och säkerhetspolitik från 1997- och framåt. Databasen innehåller även referenser till artiklar från över 1 600 tidskrifter inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik.

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Kategorier:Söktjänster