Skriva akademiskt

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Akademisk hederlighet

Vad betyder akademisk hederlighet och vad innebär det att skriva akademiskt? Vetenskapliga texter bygger alltid på tidigare forskning. För att undvika att plagiera när du vill hänvisa till andras forskningsresultat kan du antingen citera eller referera.

”Standing on the shoulders of giants”

Såväl studentuppsatser som vetenskapliga artiklar och avhandlingar bygger på tidigare forskning. Googles vetenskapliga sökmotor, Google Scholar, använder Isaac Newtons ord: ”Standing on the shoulders of giants” för att uttrycka detta. När du skriver egna texter är det viktigt att du anger vilka tankegångar som är dina egna och vilka du hämtat från någon annan. På så sätt ger du erkännande till den person vars forskning du bygger din text på. Det visar också att du är påläst inom ditt ämne och det är ett sätt att bygga ny kunskap. Det är det här som avses med akademisk hederlighet.

Nedan hittar du en film där Jerker Widén, lektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan, berättar om akademisk hederlighet.

akademisk_hederlighet

Akademisk hederlighet

Kategorier:Skriva akademiskt