Källkritik

 Är du osäker på om den information som du hittat är bra och trovärdig? Källkritik hjälper dig att bedöma vad du kan lita på.

Källkritik handlar om
 • att kritiskt granska en text, bild eller ett uttalande
 • att ta reda på om källan är äkta, oberoende, trovärdig, tendensiös, aktuell
 • att komma ihåg att alla källor har en avsändare och ett budskap
Källkritiska frågor
 • Vem är upphovsperson?
  Finns det en angiven författare eller utgivare, och kan du kontrollera deras auktoritet på området?
 • Vilket syfte har innehållet?
  Vill författaren informera, påverka, provocera eller kanske sälja?
 • För vem är materialet skrivet?
  Vilken målgrupp riktar sig texten till, och passar svårighetsnivån ditt syfte?
 • Hur aktuell är informationen?
  När sammanställdes materialet, och är det uppdaterat nyligen? Finns det nya upplagor?
 • Hur trovärdigt är innehållet? Hur väl täcker källan ämnet? Är faktauppgifterna riktiga och är texten objektiv? Finns det angivna referenser i text och litteraturlista?

Här nedan får du tips om hur du kan värdera en text med utgångspunkt från publikationstyp och textens utformning.

Granska_en_bok

Granska en bok

Granska_en_artikel

Granska en artikel

Granska_en_webbplats

Granska en webbplats

 

 

 

 

Mer om källkritik på internet

Webbguide om källkritik på internet av Internetstiftelsen i Sverige (ISS).

Kategorier:Källkritik