Sök på djupet

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Nu har du hittat litteratur som du kan jobba vidare med, men du kanske behöver hitta fler artiklar om samma ämne eller av samma författare?

Från bredd till djup

Börja din sökning i en databas genom att söka generellt och snäva sedan in sökningen med hjälp av de avgränsningsmöjligheter som finns i databasen. De flesta databaser har olika avgränsningsmöjligheter där du kan välja att avgränsa till exempelvis publiceringsdatum, språk och ämnesområde. Databaserna är olika och du behöver undersöka vilka möjligheter som finns i respektive databas.

För att specificera din sökning kan du använda de ämnesord som du hittar i databasens tesaurus.

Kategorier:Sökmetoder