Skaffa dig en översikt

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

I början av ditt uppsatsarbete behöver du orientera dig inom ett område och söka information i flera källor. En del av källorna kommer endast att vara nyttiga i inledningsfasen av ditt arbete, medan andra källor kommer att följa med i det fortsatta uppsatsarbetet. Tänk på att du i dina högskolestudier behöver kunna söka information i flera vetenskapliga söktjänster och databaser som du har tillgång till via biblioteket.

Kategorier:Sökmetoder